x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

El projecte europeu “LIFE CERSUDS Ceramic Sustainable Urban Drainage System”, que compta amb el finançament de la Comissió Europea a través del programa LIFE, està desenvolupant un sistema urbà de drenatge sostenible (SUDS) que utilitza material ceràmic de baix valor comercial com a sistema filtrant de pavimentació. Per a aquest projecte hem dissenyat la marca, la qual reflecteix la filtració de l’aigua pel SUDS. Formem part del projecte com a departament de disseny que desenvolupa totes les aplicacions necessàries per al compliment del Projecte Europeu: desenvolupament de la imatge corporativa, suports i manual de gestió, disseny de panells informatius, disseny del material gràfic de marxandatge, disseny gràfic i maquetació del layman’s report.
www.lifecersuds.eu

Life Cersuds

Disseny d’identitat corporativa per a projecte europeu, disseny d’aplicacions, maquetació de publicacions, disseny i programació web

Client: Instituto Tecnológico de Cerámica – ITC

Date: