x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) és una entitat sense ànim de lucre de caràcter científic i assistencial. La fi primordial és el foment, impuls i desenvolupament de la investigació científic-tècnica, sanitària i biomèdica a la Comunitat Valenciana. La necessitat de renovar la seua identitat corporativa ha permès dissenyar una imatge neta, viva i que respon perfectament a les seues necessitats actuals i futures.

Fundació Fisabio

Disseny d’identitat corporativa, disseny d’aplicacions, presentació digital, il·lustracions

Client: FISABIO

Date: